Gündem Adana

MUZAFFER YÜKSEL: SAĞLIKTA TASARRUF OLMAZ

MUZAFFER YÜKSEL: SAĞLIKTA TASARRUF OLMAZ
11 Ekim 2018 - 13:09

muzafferyukselSağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Adana Şube Başkanı Muzaffer Yükesl, “Sağlıkta tasarruf olmaz” dedi.

Yüksel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

“Sağlık ta tasarruf olmaz hiç bir sağlık sorunu ertelenemez ister istemez dolar da ki artış  sağlık tesislerini sağlık hizmetlerini de etkiliyor  bizim bir çok sağlık malzemelerimiz yurt dışın dan ithal ediliyor  en kısa zaman da bu malzemeler kendimiz üretmeliyiz Üniversite hastanelerimizin birçoğu borçlu  malzeme tedarikçileri firmalar  alacaklarını zamanın da alamadıkları için malzeme vermiyorlar veya ucuz kalitesiz  malzemeler satmaya kalkıyorlar bu da sağlık için  tehlikelidir Üniversite hastaneleri  sağlık harcamalarının çoğunu  hastane döner sermayelerin den karşılıyor bu da yeterli gelmiyor çünkü yapılan tanı tedavi   maliyet gideri SGK  dan alınan ücret den daha fazla  2010 yılın dan bu güne SUT (sağlık uygulama tebliği ) değişmedi hasta başı tedarikçi firmalarının teklifleri  SUT fiyatlarının çok üstün de  doların tl karşısın da artışı   malzeme teminini daha da güçleştirdi bunun yanı sıra sayıştay ve maliye bakanlığı denetimlerine de uymak şart kamuyu zarara uğratmamak için Son zamanlar da basın da çıkan haberler de  Ankara Gazi Üniversitesi ve Celal Bayar Üniversitesi tıp fakültesi başhekimlikleri fiyatlar da ki artış sut fiyatlarının üstün de olmasın dan dolayı acil ameliyatlar  hayati önem taşıyan vakalar için bölümler den idarelere malzeme alımı için belge istemekte  sağlıkta her vaka değerlidir onun için en kısa zaman da  gerekli tepbirler alınmalıdır Kamu hastanelerinin  de fazla bir farkı yoktur  bun dan kısa bir süre önce  Ordu Devlet hastanesi başhekimliği de aynı yön de doktorlar dan istekte bulun du bu bir yerde acil olmayan vakaları  masrafı fazla vakaları erteleyin demektir bu da sağlık ta olmayacak şeydir sağlık ta kar  zarar düşünülemez.Sağlık  bakanımız böyle sorunlar yok  ilaç ve malzeme teminin de sorunumuz yok diyerek yüreğimize su  serpti diliyoruz ki  gerekli tebbirler alınarak sağlık ta sorun olmaz.

Üniversite hastaneleri döner sermayeleri personel giderlerini tamir ve tadilatları personele dağıtılanperformans ücretleri de döner sermayelerin den karşılarlar hizmet sunanlar da aldıkları döner sermaye performans ücretleriyeterli  olmadığın dan memnun değiller son zamanlar da kamu hastanelerin de çalışanlar da yeterli performans ücreti alamıyorlar.

Sağlık bakanlığı ve üniversite  kamu hastanelerin de yemek ücretlerin de de artışlar oldu 3.5-4 tl olan bir öğün yemek maliyetler 7-8 tl oldu  geleceğin sağlık meslek mensubu hemşiresi  ebesi sağlık teknisyeni olacak stajyer öğrenciler den bir öğün 8 tl gibi  yemek ücreti alınıyor   bu stajyerler hastaneler de çalışarak katkı da koyuyorlar maliye bakanlığı bütçe ve mali kontrol genel müdürlüğü yataklı  tedavi kurumların da ki işletme yönetmeliğinin 89. maddesini yeniden yorumlamalı  bu genç öğrencilerin de yataklı tedavi kurumları dan ücretsiz yemek yemeleri sağlanmalıdır.

Yurttaşlarımızın eşit nitelikli ücretsiz ulaşılabilir kamusal sağlık  hizmeti almaları için hizmet sunumunun  aksamaması için hizmet sunana sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin de insanca yaşayacak ücret ve rahat çalışacak mekanlar için can güvenliği için   mücadeleye devam edeceğiz takipçisi olacağız herkese sağlık güvenli gelecek.”