Gündem Adana

AYHAN BARUT: KALICI YAZ SAATİ UYGULAMASI KALDIRILSIN

AYHAN BARUT: KALICI YAZ SAATİ UYGULAMASI KALDIRILSIN
11 Eylül 2018 - 12:17
ayhanbarutsoru (2)CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, kalıcı yaz saati uygulamasının iptal edilip eskiden olduğu gibi yaz ve kış saati düzenlemesine dönülmesi için TBMM’ye soru önergesi sunup kanun değişikliği teklifi yaptı.
Ayhan Barut yaz saati uygulamasını Meclis gündemine taşıdı
“Kalıcı yaz saati uygulaması kaldırılsın”
Ayhan Barut kanayan yaraya parmak bastı
ADANA – Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Ayhan Barut, kalıcı yaz saati uygulamasının iptal edilip eskiden olduğu gibi yaz ve kış saati uygulamasına geri dönülmesi için TBMM’ye soru önergesi sunup kanun değişikliği teklifi yaptı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi hazırlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sunan Ayhan Barut, 14 Mart 2016 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile başlanan kalıcı yaz saati uygulamasıyla ilgili yasa değişikliği teklifinde de bulundu. Yasal düzenlemeyle kalıcı hale getirilen yaz saati uygulamasının yarattığı olumsuzluklara dikkat çeken CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, “Kalıcı hale getirilen yaz saati düzenlemesi ile ülkemizin birçok şehrinde özellikle okul öncesi, ilk ve ortaokul düzeyindeki öğrenciler başta olmak üzere, erken saatte mesaiye başlayan kamu kurum ve kuruluşları ile özel işletme çalışanlarının yaşadığı soruna acil çözüm bulunmalıdır” dedi.
SÜRECİ ANLATTI
Toplumun her kesimince büyük tepki çeken kalıcı yaz saati uygulamasının meydana getirdiği sorunların ivedilikle ortadan kaldırılmasını isteyen CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, şöyle konuştu:
“Danıştay, yaz saati uygulamasını kalıcı hale getiren Bakanlar Kurulu kararının yürütmesini bir velinin itirazı üzerine durdurmuştu. Kararda, 697 sayılı Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanun’da hükümete bir saatlik değişiklik yetkisi verildiği, buna rağmen Bakanlar Kurulu’nun yasaya aykırı şekilde değişikliği kalıcı hale getirdiği belirtildi. Yasaya göre Bakanlar Kurulu’na sınırlı yetki verildiği anlatılarak, ‘Yasanın yetkinin süreklilik arz edecek şekilde kullanılması konusunda Bakanlar Kurulu’na yetki vermediği tartışmasızdır’ denildi. Bakanlar Kurulu kararının yetki kullanımını aştığı, yaz saati uygulamasını kalıcı hale getirdiği, bu haliyle 697 sayılı kanunu değiştirdiği anlatıldı. Bu nedenle oyçokluğuyla yürütmenin durdurulmasına karar verildi. Danıştay kararından sonra yaz saati uygulamasında ısrar eden bakanlık TBMM’de 28 Kasım 2017 tarihinde kanunlaşan 7061 nolu torba yasa içinde kanunlaştırarak değişikliği kalıcı hale tekrar getirdi. Bu uygulama için Bakanlık elektrikte tasarrufu ve bu yönde İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) raporunu esas aldığını savundu. Ancak başta Elektrik Mühendisleri Odası’nın (EMO) ısrarına rağmen, öğrenci velileri, akademik ve mesleki odaların talebine rağmen İTÜ raporu açıklanmadı. Buna karşın EMO’nun aylık elektrik tüketim artışları üzerinden yaptığı çalışma yaz saati uygulamasının kalıcılaştırılmasının enerji tüketiminde tasarruf sağlamadığını göstermiştir. Aksine elektrik üretim şirketlerinin ve dağıtım şirketlerinin daha fazla kar ettiklerini ortaya koymuştur.”
KARANLIKTA YOLA DÜŞEN ÖĞRENCİLERE DİKKAT ÇEKTİ
Kalıcı hale getirilen yaz saati uygulamasından en olumsuz etkilenen kesimin öğrenci ve velileri olduğuna işaret eden CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, şunları kaydetti:
“Öğrenci ve velilerin uygulamadan olumlu etkilendikleri hiçbir veri yoktur. Bu karar ve kanunlaşan düzenleme ile ülkemizin birçok şehrinde özellikle okul öncesi, ilk ve ortaokul düzeyindeki öğrenciler olmak üzere, erken saatte mesaiye başlayan kamu kurum ve kuruluşları ile özel işletme çalışanlarının yanı sıra aileler olumsuz etkilenmiştir. Uygulama her ne kadar enerji tasarrufu gözetilerek alınsa da, henüz gece karanlığında kalkmak ve yollara düşmek zorunda kalan öğrencilerimizin can güvenliği, sağlık ve bedensel gelişimleri ile eğitim öğretim başarıları açısından olumsuzluklara neden olduğu ilgili uzmanlar tarafından da kamuoyu ile paylaşıldı. Uygulamada gece yarısı sabaha karşı meydana gelen öğrenci servis kazaları ile muhtelif olumsuzlukların yaşanması sonucu sorun ve sıkıntıları ötelemek için, illerde eğitim öğretim saat düzenlemelerini valilere bırakan kararda durumun vahametini başka bir pencereden yansıtmaktadır. Tüm bu olumsuzlukların çözümü için tekrar yaz ve kış saati uygulanmasının hayata geçirilmesini istiyoruz.”
KANUN DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ VE SORU ÖNERGESİ SUNDU
697 Sayılı Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanunun 2’nci maddesinin ilgili fıkrasının “Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta her yıl Mart ayının üçüncü haftası Pazar günü saat 03.00’te saatler bir saat ileri ve Ekim ayının üçüncü haftası Pazar günü saat 03.00’te saatler bir saat geri alınır” şeklinde değiştirilmesini teklif eden Ayhan Barut, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un şu sorulara yanıt vermesini istedi:
“İki dönemdir uygulanan yaz saati uygulamasına ilişkin bakanlık makamına kadar ulaşan vatandaş, kurum ve kuruluş şikayetleri neler olmuştur? Şikayetlerle ilgili konular ve yarattığı mağduriyetler bakımından bir veri çıkarılmış mıdır? Vatandaşlarımız en çok hangi mağduriyetleri dile getirmişlerdir? Yaz saati uygulamasına dayanaklık eden akademik çalışma var mı? Çalışma var ise hangi kurumlar ve kim tarafından hazırlanmıştır? İlgili raporun bir nüshasının tarafıma gönderilmesini sağlayabilir misiniz? Uygulamaya ilişkin bakanlığınız tarafından yapıldığı ifade edilen önce/sonra analiz sonuçları nedir? Uygulamadan önceki analizlerinizle sonraki analizleriniz arasında nasıl bir farklılık yada benzerlik yaşanmıştır? Yaz saati uygulamasına yönelik iki dönemin değerlendirmesini yapan Elektrik Mühendisleri Odası’nın (EMO) raporu ile ilgili bir değerlendirmeniz oldu mu? Sonucu nedir? Uygulama dönemleri sonucu vatandaşlarımızın elektrik tüketim miktarları ve fatura bedelleri bakımından nasıl bir tasarruf sağlanmıştır? Uygulama dönemlerinde üretim şirketleri ve dağıtım şirketleri kazançları önceki dönemlere göre nasıl bir değişkenlik göstermiştir? Üretim miktarı ve satış miktarı ile tüketim miktarı ve faturalandırma arasında nasıl bir değişkenlik yaşanmıştır? Uygulamadan toplumumuzun başta eğitim öğretim camiası olmak üzere tüm sosyal tabakaları ve sektörel kuruluşlarının olumsuz etkilenmesi ve yoğun şikayetler dile getirmesi nedeniyle mağduriyetin giderilmesi için yaz saati uygulamasına son verilmesi için TBMM Başkanlığına sunduğumuz kanun teklifine destek olacak mısınız? Geçmiş iki eğitim döneminde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ısrarı ile gündeme getirilen ve kanunlaştırılan yaz saati uygulamasını doğru buluyor musunuz? 2016 -2017 ve 2017 – 2018 eğitim öğretim dönemlerinde uygulanan yaz saati kararının öğrenci, öğretmen ve veliler üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerine yönelik bakanlık tarafından yapılmış bir araştırma/tespit var mı? Sonuçları nedir? Bu uygulama ısrarı öğrenci ve öğretmenlerde sağlık, bedensel ve zihinsel gelişim açısından nasıl sonuçlar doğurmaktadır? Uygulama için eğitim paydaşları olan sendikalar, okul aile birlikleri, çocuk gelişim uzmanları veya Türk Tabipler Birliği gibi akademik odalardan görüş alınmış mı? Alınmış ise hangi görüşleri paylaşmışlardır? Sabaha karşı gün doğmadan yolara düşen öğrenci ve velilerin memnuniyetsizliklerine yönelik bir düzenleme yapacak mısınız? Uygulamaya ilişkin Enerji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı olarak bir sonuç değerlendirmesi yaptınız mı? Hangi sonuçlara ulaştınız?”