DOLAR
EURO
STERLIN
FRANG
ALTIN
BITCOIN

TMMOB’DEN ADAYLARA ÇAĞRI

Yayınlanma Tarihi :
TMMOB’DEN ADAYLARA ÇAĞRI

tmmob-ikk4Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Adana İl Koordinasyon Kurulu (İKK) belediye başkan adaylarına yol haritası olacak bir çalışmaya imza attı. Adana kent sorunlarının çözümünü olanaklı kılacak ortak ilke ve kavramların oluşmasına yardımcı olmak; yaşanılır, demokratik, katılımcı bir kentsel yaşam biçiminin hayata geçirilmesine katkı sağlamak üzere “Adana Kent Sorunları Raporu” hazırlayan TMMOB Adana İKK, belediye başkan adaylarına “tüm eylemlerini,  kamu yararını ön planda tutan, doğal ve kültürel değerlere saygılı, çağdaş yaşam koşullarına uygun, kentteki gelişmelerin günlük politik davranışlarla ile yönlendirilmemesi gerektiğini düşünen, insan odaklı bir anlayışla ele almaları” çağrısında bulundu.

‘KENTLER AFETLERE HAZIRLIKLI DEĞİL’
Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’nde (ÇGC) TMMOB Adana İKK’nın hazırladığı  “Adana Kent Sorunları Raporu”nu kamuoyuna açıklayan Adana İKK Sekreteri Nazım Biçer, günümüzde kentlerin başta çarpık kentleşme, barınma, altyapı, ulaşım, enerji, sağlık, eğitim, kültür ve çevre olmak üzere pek çok konuda sorunlarının bulunduğuna dikkati çekti. Kentlerin, deprem, sel, heyelan ve yangın gibi afetlere hazırlıklı olmadığının altını çizen Biçer, “Bu durum bugüne kadar izlenen, toplumsal çıkarları göz ardı eden ve insan yaşamını hiçe sayan merkezi ve yerel yönetim politikalarının yetersizliğinin en açık göstergesidir” dedi.

‘SORUNLAR ÇEŞİTLENİP, DERİNLEŞİYOR’

Türkiye’de kamu eliyle sunulması gereken hizmetlerin özelleştirildiğini, taşeronlaştırıldığını, bu nedenlere bağlı olarak da toplumun en temel insan haklarına ulaşmasının zorlaştırıldığını ifade eden Biçer, “Emekçilerin, yoksulların, dezavantajlı grupların, her kesimden ezilenlerin bu hizmetlerden mahrum kalmalarına neden olan bir ortam yaratılmaktadır. Gelir eşitsizliği, sosyal kutuplaşma, mekânsal ayrışma, toplumsal gerilim giderek artmakta,  sorunlar çeşitlenmekte ve derinleşmektedir” diye konuştu.

‘KENTİN GERÇEK SORUNLARA TARTIŞILMALI’

Yerel yönetimlerin, kentin daha yaşanılır kılacak çalışmalara yönlenmesi gerektiğini vurgulayan Biçer, özellikle yerel seçim dönemlerinde kentin gerçek sorunlarının tartışıldığı, uygulanabilir çözüm önerilerinin sunulduğu bir zemininin yaratılmasının önemli olduğunu vurguladı. Adayların; bilimsel ve bütünlükçü olmayan, toplum yararını hiçe sayan, geri dönüşümü mümkün olmayan, ekolojik ve sosyal tahribatlara yol açacak projeler yerine mevcut çarpık kentleşmeyi ve sosyal adaletsizliği giderecek, ayrım gözetmeksizin tüm kentlinin yaşam standardını yükseltecek,  yerel demokrasiyle zenginleştirilen bir programla kentlilerin karşısına çıkması gerektiğini dile getiren Biçer, mevcut durumun ise bunun hayli uzağında olduğunu söyledi.

Kentlerde var olan sorunların aşılmasını, sağlıklı, yaşanabilir ve güvenli kentsel çevrelerin üretilmesini ve kentsel yaşam kalitesinin iyileştirilmesi anlayışı çerçevesinde, TMMOB Adana İKK ve TMMOB’a bağlı odaların Adana şubeleri tarafından Adana’nın kent sorunlarına yönelik sempozyumlar, çalıştaylar, paneller gerçekleştirildiğini anlatan Nazım Biçer, sorunlarla birlikte çözüm yollarının da kapsamlı ve farklı bakış açılarıyla araştırılıp tartışıldığını vurguladı.

İŞTE ADANA’NIN TEMEL SORUNLARI

Tüm bu çalışmalar sonucunda Adana’nın çok sayıda sorunlarının ortaya çıktığını belirten Biçer, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Adana’da katılımcı ve demokratik yerel yönetim anlayışı eksiktir. Bu kentin insanı yoksuldur, hizmetten mahrumdur. Adana; imarsız, ruhsatsız, denetimsiz, yapılaşması ile çarpık bir kentleşme süreci yaşamaktadır. Plansız şehirleşme ve denetimsizlik yıllardır devam etmektedir. Adana, sağlıksız kentleşmeye paralel olarak hem konut, hem altyapı, hem de ulaşım konusunda oldukça sıkıntılı bir kenttir. İşsizlikte, iş kazası sıralamalarında ön sıralarda yer almaktadır. Adana, merkezi bütçeden hak ettiği payı alamamaktadır. Kaçak yapılaşma yaygındır, imar değişiklikleri ve afları bu durumu özendirmektedir. Tarım arazileri amaç dışı kullanılmakta, yapılaşmaya ve rant hesaplarına feda edilmektedir. Çağdaş bir altyapı eksikliği bulunmaktadır. Ulaşımı düzenleyecek bir ‘ulaşım master planı’ eksiktir. Kent içi trafik sorunludur, yayaların güvenliği öncelikli değildir. Kamu yararı gözetilmeyen kentsel dönüşüm projeleri uygulanmaktadır. Adana kent kimliği yitirilmektedir. Adana çevre ve atık sorunları yaşamaktadır.  Gıda güvenliğinin sağlanması konusunda yeterli önlemler alınmamaktadır.  Adana’da enerjinin etkin kullanılmasında sorunlar yaşanmaktadır. Her geçen gün artan sorunlarıyla Adana’da yaşam kalitesi düşmüştür.  Adana yaşanılabilir bir kent olmaktan hızla uzaklaşmaktadır”

ADAYLARA ÇAĞRI

Biçer, hazırladıkları  “Adana Kent Sorunları Raporu”yla, Adana yerel yönetim organlarında görev alanları, adayları ve görev alacak olanları; tüm eylemlerini,  kamu yararını ön planda tutan, doğal ve kültürel değerlere saygılı, çağdaş yaşam koşullarına uygun, kentimizdeki gelişmelerin günlük politik davranışlar ile yönlendirilmemesi gerektiğini düşünen, insan odaklı bir anlayışla ele almaya davet etti.
KİMLER KATILDI?
Basın açıklamasına Şehir Plancıları Odası Adana Şube Başkanı Gülcan Ulutürk, Makine Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Hüseyin Atıcı, Peyzaj Mimarları Odası Adana Şube Başkanı Ramazan Doğru, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Hasan Zengin, ve TMMOB’ye bağlı odaların Adana Şube yönetim kurulu üyeleri de katıldı.
TMMOB Adana İKK Temsilcisi Nazım Biçer ve oda başkanları basın toplantısının ardından ÇGC Başkanı Cafer Esendemir, Yönetim Kurulu Üyeleri ve basın mensuplarıyla bir süre sohbet etti.

YORUM YAP