Ankara Escortları

DOLAR
EURO
STERLIN
FRANG
ALTIN
BITCOIN

‘TARIM-SANAYİ BÜTÜNLEŞMESİ SAĞLANMALI’

Yayınlanma Tarihi :
‘TARIM-SANAYİ BÜTÜNLEŞMESİ SAĞLANMALI’

portakalMHP Adana Milletvekili A. Adayı Cahit Öztok, Çukurova’nın tam bir tarım cenneti olmasına rağmen,  bir türlü istenilen seviyeye ulaşamadıklarını belirtti. Cahit Öztok, “Tarımı hala Atalardan kalma yöntemlerle yapıyoruz. Verimli topraklarımızı çok kötü kullanıyoruz. Pamuk artık yok. Buğday, mısır ve narenciye üretiyoruz. Tarım- Sanayi bütünleşmesini mutlaka sağlamalıyız.”dedi

MHP Adana Milletvekili A. Adayı Cahit Öztok, Ülkemiz tarımının en önemli sorunlarından biride, miras yoluyla her geçen gün parçalanan ve küçülen araziler olduğunu, Arazilerin küçülmesinin hem işletme maliyetlerini artırmakta hem de ürün kalitesini olumsuz yönde etkilediğini söyledi. Öztok, bu nedenle, arazi bölünmesinin engellenmesi gerektiğini dile getirdi.

Ülkemizde gerektiği gibi ürün planlaması yapılamamakta

Cahit Öztok, “Ekonominin geliştirilmesi ve iş imkânlarının artırılması, öncelikle tarım sektörünün rekabetçi bir yapıya kavuşturulması, kırsal ekonominin çeşitlendirilmesi ile insan kaynaklarının, örgütlenme düzeyinin ve yerel kalkınma kapasitesinin geliştirilmesi temel amacımız olmalıdır. Bu bağlamda; pazar bilgi sistemi, ürün ihtisas borsalarının kurulması ve tarım sektörüne likidite sağlanması, üretici birliklerinin kurulması ve mevcut birliklerin birleşerek güçlenmelerine imkân sağlanmalıdır.”diye konuştu.

cahitoztokÖztok, ayrıca Ülkemizde gerektiği gibi ürün planlaması yapılamadığını da anlatarak şöyle konuştu:

“Bizde genelde üretim kararları genel olarak bir önceki yılda oluşan ürün fiyatlarına göre verilmektedir. Bunun sonucu olarak bazı ürünlerde arz fazlası yaşanabilirken, bazı ürünlerde ithalatçı konuma gelinmektedir. Bölgelerimizin bitkisel ve hayvansal üretim konularında ihtiyaçları tespit edilerek,  alternatif ürünlerin üretilmesi ile ilgili çalışmalarda dikkate alınıp ürün planlanması yapılmalıdır.

Tarımsal işletmeler miras ve bazı sebeplerle parçalanıp küçülmektedir. Sulama suyu, sulama tekniği ve tohum sorunları vardır. Tarımda arazi toplulaştırmanın tamamlandığı, damla sulama ve organik tarımın yaygınlık kazandığı, yerli ve yüksek verimlilik sağlayan tohumculuğun geliştirilmesi sağlanmalıdır. İkinci ürünün elde edildiği bir hedefe ulaşılma programları, stratejik planlar halinde hayata geçirilmelidir.”

Pamuk yok denecek kadar azaldı, Narenciye de sorunlar var

Ülkemizde üreticilerimizin bir kısmı bilinçsizce üretim yapmaya hala devam ettiğini de anlatan MHP Adana Milletvekili A. Adayı Cahit Öztok, bunun başlıca sebepleri arasında da bilgilendirilmemiş olmalarının bulunduğuna da dikkat çekti.

Pamuk ekim alanlarının daraldığını ifade eden Cahit Öztok, “Ülkemizde pamuk üretim maliyetlerinin artması ve izlenen yanlış politikalar neticesinde pamuk üretiminde her geçen gün azalmalar yaşanmaktadır. Ülkemiz pamuk ihracatçısı ülke konumundan ithalatçı konumuna gelmiştir. Özellikle Çukurova bölgesinde pamuk artık yok denecek kadar azalmıştır.

Narenciye üreticileri büyük sorunlar yaşamaktadır. Narenciye üreticilerini desteklenmesi gerekir. Narenciyede üretimi artırıcı bir etken olan “Narenciyenin Sanayileşmesi” yönünde adımlar atılmalı ve üreticiye kilo bazında destek verilmelidir.”şeklinde konuştu.

Öztok, Sonuç olarak ise,  tarımda arz ve talep dengesi kurulmasının artık şart hale geldiğinin altını çizerek konuşmasını şöyle tamamladı:

“Üretimin büyük boyutlara ulaşması sağlanmalı, modern pazarlama teknikleri uygulanmalı,  ülkemizde üretilen ürünlerin diğer dış piyasalarda yeterince tanıtılması sağlanmalı, pazarlama organizasyonu yeterli seviyeye getirilmelidir.  Ayrıca, tarım sektöründe çalışanlara kesintisiz eğitim verilmeli, ülkemiz kuraklık riski altında olduğundan dolayı sulama suyu yatırımlarına önem vermeli, sektörde büyük boyutlara ulaşan alım satımdaki kayıt dışılık önlenmeli, üretime ilişkin destekler iyi planlanmalı ve yeterli seviyeye getirilmelidir.”

YORUM YAP