Gündem Adana

SÖMÜRÜ VE ŞİDDETE HAYIR!

SÖMÜRÜ VE ŞİDDETE HAYIR!
07 Mart 2014 - 10:01

kadinTMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu Kadın Komisyonu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Nedeniyle yaptığı açıklamada, kadınlarımızın bir yandan aile içi şiddete, töre cinayetlerine maruz kaldığını, diğer yandan da çalışma yaşamının sömürü mekanizması altında, kadın oldukları için katmerli sömürüye uğradıklarını bildirdi.

“Biz; savaşın, sömürünün olmadığı, insanca, güzel bir dünya özlemini taşıyan kadınlar, 157 yıl önce sömürüye karşı direnerek hayatlarını kaybeden işçilerin anısına 8 Martları kadınların hak arama mücadelesi günü olarak kutluyoruz.” ifadeleri kullanılanTMMOB Adana İKK Kadın Komisyonu açıklamasında şu görüşlere yer verildi:

“Bu yıl da 8 Mart’ta yüksek sesle bir kez daha;  biz varız ve kapitalist sömürüye, erkek egemen sisteme, güvencesiz, esnek çalışma koşullarına, kadını aile tanımına sıkıştıran, eve hapseden zihniyete karşı olduğumuzu duyuruyoruz.

Her geçen yıl 8 Martların ve kadın mücadelesinin sürekli bir biçimde, kesintisiz hayatın her alanında yükseltilmesinin önemi artıyor.

Çünkü ne yazıktır ki, bu topraklarda kadınlar üzerindeki cinsel ve sınıfsal sömürü, her zeminde uygulanan cinsiyetçi ayrımcılık devam etmektedir. Hatta son on yıldır toplumsal yaşamın giderek gericileşmesi kadın üzerindeki baskının daha da artmasına neden olmuştur. Yine son on yılda kadın cinayetleri otoriter zihniyetin egemenliği altında ürkütücü sayılara ulaşmıştır.

Kadınlarımız bir yandan aile içi şiddete, töre cinayetlerine maruz kalırken bir yandan da çalışma yaşamının sömürü mekanizması altında, kadın oldukları için katmerli sömürüye maruz kalmaktadırlar.

Kadınların can güvenliğini sağlamak yerine onlara annelik dayatılmaktadır; kürtaja, sezaryen yaptırmaya karşı girişimlerle, kadınların kendi bedenleri üzerinde söz hakkı engellenmeye çalışılmakta;  evlilik ve ‘aile’ yüceltilerek kadınlar eve hapsedilmek istenmekte; “kızlı- erkekli evler” söylemleriyle toplumsal yaşamdaki hakları kısıtlanmaktadır

Bizler bu tablonun ortadan kalkmasını istiyor ve bu amaçla mücadele ediyoruz.

Kadına yönelik şiddeti arttıran, meşrulaştıran her türlü politikaya, kadın emeği başta olmak üzere emeğin sömürülmesine; kadın katili ve tecavüzcü erkekleri koruyan erkek egemen yargıya ve bu yargıyı yaratan sisteme karşıyız.

Erkeklerin de devletin de şiddetine, emeğin sömürülmesine karşı kadın dayanışmasının simgesi olan 8 Mart’ta; sömürünün, şiddetin, yoksulluğun, yolsuzlukların dayanağı olan bu erkek egemen sistemi değiştirme mücadelemizi azimle sürdüreceğimizi duyuruyoruz.

– Kadın bedeni üzerindeki tüm söz ve karar haklarının kadına ait olduğunun kabul edilmesini, siyasi iktidarların kadının bedeninden elini çekmesini,

– Kadını namus kavramıyla sınırlandıran ve aileye hapseden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın kaldırılarak Kadın ve Eşitlik Bakanlığı’nın kurulmasını,

– Kadın istihdamında tek seçenekmiş gibi görünen esnek, güvencesiz, kayıt dışı ve taşeron çalıştırmaya son verilmesini,

– Eşit işe eşit ücret ve insanca yaşanması için “yeterli ücret” verilmesini,

– Ev işçisi ve ev eksenli çalışan kadınların emeklerinin görünür kılınarak sosyal güvence kapsamına alınmasını,

– Çocuklarımızı güvenle bırakacağımız ücretsiz, sağlıklı kreşler ve bakım evlerinin sağlanmasını,

– Başta cinsiyet ayrımcılığı olmak üzere, her türlü sömürü ve ayrımcılığa son verecek eşitlikçi, özgürlükçü ve demokratik bir anayasa hazırlanmasını,

– LGBTİ bireylerinin yaşam tercihlerine saygı duyulup korunmasını,

– Şiddete uğrayan kadınların korunmasını ve kadın cinayetlerinin engellenmesini,

– Kadın sığınma evi sayısının, kadınların erişimine imkan tanıyacak şekilde artırılmasını, kadınların her türlü desteği alabilecekleri mekanizmalara dönüşmesini istiyoruz.

Hayatımıza yöneltilmiş tüm tehdit ve saldırılar karşısında, biz kadınların mücadelesi güçlenerek sürecektir!Biz kadınların yaşamından, bedeninden, emeğinden elinizi çekin!

8 MART’IN ÖNEMİ

Bundan tam 157 yıl önce, 8 Mart 1857 tarihinde ABD‘nin New-York kentinde 40 bin dokuma işçisi daha iyi çalışma koşulları ve eşit işe eşit ücret istemiyle fabrikalarında direnişe geçtiler; bu direnişte polisin saldırması sonucu çoğu kadın 129 işçi hayatını kaybetti.