Gündem Adana

SAYDAMLIK ŞART

SAYDAMLIK ŞART
02 Ekim 2013 - 16:16

akif_akay_saydamlikCHP Büyükşehir Belediye Başkan A. Adayı Akif Kemal Akay, dürüst bir yönetim için saydamlığın en önemli ilkelerden biri olduğunu bildirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Büyükşehir Belediye Başkan A.Adayı Akif Kemal Akay, yerel yönetimlerde denetimin yeterince gerçekleşebilmesi için saydamlığın esas ilkelerden biri olduğunu belirtti. İmar durumlarının, planlarının ve özellikle de ranta neden olacak imar değişiklikleriyle, ruhsatların, hak edişlerin ve ödemelerin halka açık biçimde ilan edilmesinin saydamlık için şart olduğunu vurgulayan Akay, belediye meclis toplantılarının da yerel TV’lerde yayınlanması gerektiğini söyledi.

Dürüst Yönetim İçin Saydamlık Şart

Dürüst bir yönetimin ancak halk denetimiyle ve alınacak olumlu ya da olumsuz tepkilerin değerlendirilmesiyle sağlanabileceğini kaydeden CHP’li Akay, “Kararların ilgili kuruluşlarla alınması, uygulamaların belli açıklıkla yapılması, ilgi duyan kuruluşların bilgilendirilmesi ile oluşacak saydamlık, çoğu sorunun gecikmeden çözümü için oldukça önemlidir” dedi.

“Meclis Toplantıları TV’den Yayınlanmalı”

Meclis kararlarının halka duyurulmasının, tutanakların yayınlanmasının, ihalelerin ilgili-ilgisiz isteyen herkese açık olmasının saydamlık için akla ilk gelen yaklaşımlar olduğunu dile getiren CHP’li Akay, “Bu bağlamda belediye meclis toplantıları yerel TV’lerden birisinden yayınlanabilir” şeklinde konuştu.

“Tartışma Ortamı Yaratılmalı”

İmar durumlarının, planlarının ve özellikle de ranta neden olacak imar değişikliklerle, ruhsatların, hak edişlerin ve ödemelerin halka açık biçimde ilan edilmesinin de saydamlık için şart olduğunu vurgulayan Akay, “Meclis toplantı gündeminin önceden belirlenmesi, ilgili uzmanlık kurumları ve üniversiteler başta olmak üzere tüm ilgilenenlere bildirilmesi, tartışma ortamının yaratılması açısından önemli olacaktır. Belediye gelir ve giderlerinin, şirketler dâhil olmak üzere ilan edilmesi, açıklanan bilgilerin internet aracılığı duyurulması, atanan ve seçilen tüm üst yöneticilerin mal ve servet beyanındaki değişikliklerin halka açıklanması da saydamlık açısından önemlidir” dedi.

“Danışma Kurulu Oluşturulmalı”

Sosyal parametreleri de kapsayan yerel yönetim istatistiklerinin üretilip yayınlanmasının ve “Bilgi Edinme Hakkı” kullanımının yaygınlaşmasının sağlanmasının da önemine değinen Akay, “Sivil toplum kuruluşlarının, yerel yönetimlerin kararlarına sistemli olarak katılımı için belediye sınırları içindeki demokratik kitle örgütlerinin, sendikaların, meslek odalarının seçimle gelmiş temsilcilerinden oluşan bir Danışma Kurulu oluşturulması önemli bir adım olacaktır. Danışma Kurulu toplantı tutanakları ve sonuçları da düzenli olarak yayınlanmalıdır” diye konuştu.