Gündem Adana

ORHAN SÜMER’DEN ATAMA TEPKİSİ

ORHAN SÜMER’DEN ATAMA TEPKİSİ
14 Ekim 2018 - 13:11

orhansumerTBMM KİT Komisyonu Üyesi ve CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, 11’i çocuk 12 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Aladağ yurt yangınının en önemli sorumlusu olarak görülen ve hakkında açılan dava hala devam eden Aladağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aktaş’a yapılan ödül gibi atamayı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a sordu. Sümer, Aktaş’ın hangi gerekçeyle, Adana’nın en gözde okullarından biri olan Çukurova AGİAD Ortaokulu’na müdür olarak atandığının açıklanmasını istedi.

YANGINDA İHMALİ OLANLAR ADETA ÖDÜLLENDİRİLİYOR
Sümer, Milli Eğitim Bakanı’nın yanıtlaması talebiyle verdiği önergesinde, 21 Haziran 2018 tarih ve 30455 Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren; Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği’nin “Yöneticilik görevinden alınma” üst başlıklı 35. Maddesi’nin 1. fıkrasının “Eğitim kurumu yöneticilerinden haklarında yapılan adlî ve idarî soruşturma sonucu hazırlanan raporların yetkili amir ve kurullarca değerlendirilmesi sonucuna göre yöneticilik görevinden alınma teklifi getirilen eğitim kurumu yöneticileri, durumlarına uygun ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanır. Bu şekilde görevinden alınanlar, aradan dört yıl geçmeden yönetici olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunamaz” hükmüne amir olduğunu anımsattı. 2016 yılında Aladağ’da meydana gelen, toplumda “Aladağ Yurt Yangını” olarak da bilinen ve vicdanlarda derin yaralar açan üzücü olayla ilgili olarak yargı sürecinin halen devam ettiğini hatırlatan Sümer, “Süreç devam ederken, bu olayda ihmali bulunan kişilerin adeta ‘ödüllendirilmesi’ olarak da nitelendirilebilecek bazı olaylar, kamuoyunun gündemindedir” dedi.

“ÖĞRENCİLER VE AİLELERE YANLIŞ BİLGİLENDİRME Mİ YAPILDI?”
Sümer, Meclis’te önceki dönem kurulan Araştırma Komisyonu’nun dönemin Aladağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aktaş ile ilgili olarak vefat eden veya yaralanan öğrencilerin aileleriyle yaptıkları ziyaretlerde öğrenci yakınlarıyla görüştüğünü hatırlattı. Aktaş’ın ailelerin çocuklarını bu yurda bırakması için yönlendirme yaptığı beyan ve iddialarının doğru olup olmadığını soran Sümer, “İddialar doğru ise, Aktaş ve Aydın bu beyanlarda ve velileri yönlendirme yetkisini nereden, kimden ve hangi mevzuattan almaktadır? İddialar gerçeği yansıtmıyor ise acılı ailelerin ifadelerinin dayanağı ve gerekçesi nedir?” diye sordu.

“EĞİTİM YÖNETİCİLİĞİ YAPAMAYACAKLARI DOĞRU MU?”
Aktaş ve Aydın ile ilgili olarak soruşturma açıldığı ve soruşturma sonucunda hazırlanan müfettiş raporunda adı geçen kişiler ile ilgili olarak “eğitim yöneticiliği yapmalarında kamu yararı bulunmadığı” ve bu nedenle öğretmen olarak ilçe dışında bir okula gönderilmelerinin belirtilip belirtilmediğini soran Sümer, önergesinde cevap talep ettiği sorulardan bazıları şöyle:
“-Devlete ait olan Aladağ Şehit Adem Oğuz Ortaokulu pansiyonunun, okul müdürünün ısrarla karşı çıkmasına ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne üç kez resmi yazı yazarak itiraz etmesine rağmen, 2015 yılı yaz ayında İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aktaş tarafından bakım ve onarım yaptırmak yerine, yıktırıldığına dair iddialar doğru mudur? Doğru ise öğrencilerin barınacakları başka bir devlete ait yurt, pansiyon vs. bulunmamasına rağmen Aktaş’ın pansiyonu yıktırma konusundaki ısrarının gerekçesi nedir?

-Mehmet Aktaş’ın velilerin ve Şehit Adem Oğuz Ortaokulu Müdürü’nün ısrarlı taleplerine ve İl Taşımalı Temel Eğitim İl Değerlendirme Komisyonu kararına rağmen, öğrencileri en yakın Kozan YBO’ya değil de yanan özel yurda yönlendirdiği iddiaları doğru mudur?
– Dönemin Aladağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aktaş’ın görevden alındıktan sonraki akıbeti nedir? Aktaş’ın, Adana Sarıçam İlçesi Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu’nda öğretmen olarak görevlendirildiği iddiası doğru mudur? Doğru ise bu görevlendirmenin tarihi nedir?
– Mehmet Aktaş idari ve yönetsel yönden suçlu bulunarak görevden alınıp Sarıçam Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu’na gönderildiyse, ilgili yönetmelik gereği dört yıl görev yerinden başka bir göreve atanamayacağı da ortada iken, bu görevlendirmenin gerekçesi ve yasal dayanağı nedir?
-Eğer Mehmet Aktaş suçsuz bulunmuş ise neden daha önceki görev yeri olan Aladağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderilmemiştir? Suçlu bulunmuş ise, hangi gerekçe ile 1700 öğrencisi, 110 öğretmeni ile Adana’nın en gözde okullarından biri konumunda olan, Çukurova AGİAD Ortaokulu’na müdür olarak ataması yapılmıştır?  Yapılan bu görevlendirme ile Aktaş “ödüllendirilmek” mi istenmektedir?
-Aladağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aktaş’ın, idareci olarak atanmasının siyasi bir yönü bulunmakta mıdır? Bu yöndeki iddialar doğru mudur, evlatlarının acılarını halen yüreklerinde hisseden ailelere ve kamuoyuna bu durumu nasıl izah edeceksiniz?”