Gündem Adana

KENT KONSEYİ’NİN 5 OCAK GÖRÜŞÜ

KENT KONSEYİ’NİN 5 OCAK GÖRÜŞÜ
11 Mayıs 2014 - 16:40

ekrem Adana Kent Konseyi tarafından gerçekleştirilen “Adana’nın Mekansal ve Sosyal Geleceği -5 Ocak Stadyum Alanı” konulu toplantılardan çıkan ortak görüş, Büyükşehir Belediyesi Meclis’inin bu hafta yapılacak mayıs ayı toplantısında gündeme gelecek.

Adana Kent Konseyi Genel Sekreteri Ekrem Aslan, Kent Konseyi’nin  2013 yılı Mart ayından itibaren yaptığı   çalışmalarla ‘ Adana 5  Ocak Stadyum Alanı Raporu’nu hazırladığını ve raporun Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülmesi için Adana Büyükşehir Başkanlığı’na sunulduğunu bildirdi.  Kent Konseyi’nin Adana’nın gündeminde önemli yer tutan stadyum alanıyla ilgili çalışmaları hakkında bilgi veren Aslan, Aralık ve Mart aylarındaSivil Toplum Kuruluşları, Meslek Odaları, Vakıflar, Siyasi Parti temsilcileri, Yerel Yönetim Birimleri, Kamu Kurumları ve Üniversite temsilcilerinin katıldığı geniş katılımlı toplantılar yaptıklarını,  toplantılarda çıkan görüşlerin şehir plancıları vebilim adamlarından oluşan uzman kurul tarafından son haline getirildiğini, Kent Konseyi Yürütme kurulu tarafından oy birliği ile kabul edildiğini belirtti.