Gündem Adana

KAMU AVUKATLARI ÇALIŞTAYI

KAMU AVUKATLARI ÇALIŞTAYI
12 Nisan 2014 - 14:07

avukatlarAdana Baro Yönetim Kurulu’nun almış olduğu karar doğrultusunda 12 Nisan 2014 Cumartesi günü saat: 10:30’da “Kamu Avukatlarının Sorunları ve Çözüm Yolları” konulu Çalıştay gerçekleştirildi.

Avukat Özlem Aykut Köse’nin takdim ve program akışıyla ilgili bilgi verdi.  Baro Tesisleri’nde gerçekleştirilen Çalıştaya; Adana Barosu, Kilis Barosu, Gaziantep Barosu, Hatay Barosu, Osmaniye Barosu, Kahramanmaraş Barosu ve Mersin Barosu temsilcileri katılmıştır.

Adana Baro Başkan Yardımcısı avukat Murat Loğoğlu’nun açılışta kendi ve mensubu olduğu baro adına konuklara “hoş geldiniz”  dedi. Loğoğlu kamu avukatlarının sorunlarını statü sorunu, mali ve özlük hakları sorunu, teftiş ve denetleme sorunu olma üzere üç ana başlıkta incelenebileceğini söyledi. Avukatlık mesleğinin prestijli ve itibarlı bir meslek olduğunu anımsattı. Savunma mesleğinin genel çerçevesini çizdi. İdarenin hukuka devletin yargıya saygılı olması gerektiğini ifade eden Loğoğlu, “Ülkemizde kamu çalışanlarının her kesiminin sorunları olmakla beraber, üzerinde hiç bir çalışma yapılmayan ve yılların birikimi ile sorunları devleşen ve kronikleşen tek kamu çalışanları kamu avukatlarıdır. Zaman zaman bazı kesimlerin hakları iyileştirilmesine rağmen, kamu avukatlarına özgü bir iyileştirme yapılmamıştır. Meslek icabı kamu sorunları ile boğuşan kamu avukatları, kendi sorunları altında ezildiğinin farkında bile değildir. Bu konuda kamu avukatları, baroların güçlü desteğine çok muhtaçtır. Sorunların çözümü için büyük ölçüde kanun değişiklikleri ve hükumet çalışmaları gerekmekte ise de, sorunların dile getirilmesi, her ortamda ilgililere aktarılması noktasında en büyük görev barolara düşmektedir. Zira kamu avukatlarının, barolar dışında hiç bir mesleki organizasyonları mevcut değildir.” dedi

Avukat Loğoğlu’nun konuşmasından sonra söz alan Adana Barosu Kamu Avukatları Komiyonu Koordinatörü avukat Özge işisağ Şaşmaz  da  ” Avukatlık kanunu’na göre avukat “yargının kurucu unsurudur.” Kamu avukatları, yürütme organının yargı yerlerinde temsil ve savunmasını yapmaktadırlar. Kamu avukatları idarenin hukuka uygun hareket etmesini sağlamakta olup hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesinin sigortasıdır. Kamu avukatının yaptığı iş içerik olarak Cumhuriyet Savcılarından farklı değildir. Kamu avukatları hukuk savcısı gibi hareket etmektedirler. Kamu avukatlarına, yargının kurucu unsuru olduğu dikkate alınarak diğer yargı mensupları ile uygun ve uyumlu ücret hakkı tanınmalıdır. “ şeklinde konuştu

Ankara Barosu – TBB Kamu Avukatları Komisyonu Başkan Yardımcısı avukat Coşkun Türkmen de, kamu avukatlarının sorunlarının bilindiğini, ancak örgütlü bir çalışmayla bunların çözümlenebileceğini belirtti.

Konuşmaların ardından katılımcılar sorunları ve çözüm önerilerine dair görüşlerini sundular.