Gündem Adana

İMO, DEPREM GERÇEĞİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

İMO, DEPREM GERÇEĞİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ
14 Ağustos 2018 - 23:38

imo adana deprem açıklama 1TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesi, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 19. yıldönümünde basın toplantısı ve ‘Depreme Duyarlılık Sergisi’ düzenledi

“Deprem gerçeğini unutmadık, unutmayacağız”

İMO, deprem sergisi düzenledi

İMO, deprem gerçeğini gözler önüne serdi

“Kaçak yapı artıkça deprem güvensizliği de artıyor”

“Deprem güvenliği bakımından 1999 yılından daha iyi durumda değiliz”

imo adana deprem açıklama 7ADANA – İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Adana Şube Başkanı Zekeriya Turanbayburt, deprem gerçeğini unutmadıklarını, unutmayacaklarını vurguladı. 17 Ağustos Marmara Depremi’nin 19. yıldönümü dolayısıyla İMO Adana Şube binasında basın toplantısı ve ‘Depreme Duyarlılık Sergisi’ düzenlendi.İnşaat Mühendisleri Odası olarak deprem gerçeğini unutmadıklarını, unutmayacaklarını belirten İMO Adana Şube Başkanı Zekeriya Turanbayburt, 17 Ağustos 1999 Gölcük ve 12 Kasım 1999 Düzce depremleriyle ortaya çıkan acıların yükünü kalbimizde taşıyoruz” dedi.

imo adana deprem açıklama 6FARKLI BOYUTLAR VAR

Başta yerel ve merkezi düzeyde Türkiye’yi yönetenler olmak üzere; her kurum, kuruluş ve imza sorumluluğunu üzerinde taşıyan herkesinbu günlerde bir kez daha düşünmesini isteyen Turanbayburt, 1999 depremlerinin,bölgede yapı stokunun yüzde 25’ininkullanılmaz hale gelmesine neden olduğunu ifade etti.

“Depremden sonra görüldü ki, sorun sadece göç ve bunun getirdiği gecekondulaşmayla açıklanamayacak kadar büyük” diyen Turanbayburt,“Kaçak yapılaşmanın olağan sayıldığı ülkemizde, ağır hasarlı binaların arasında devlet daireleri, hastane ve okulların da bulunması; sorunun sadece bir imar sorunu değil,daha farklı boyutlarının olduğunu da açıkça ortaya koydu” dedi.

imo adana deprem açıklama 5ÜLKEMİZİN DEPREMSELLİĞİ VE YAPI STOKUNUN MEVCUT DURUMU

Hafif hasarla atlatılması gereken depremlerde dahi yapıların kullanılamaz hale gelmesi ve can kayıplarına yol açmasının mevcut yapılardaki tehlikenin boyutunu gözler önüne serdiğini dile getiren Turanbayburt, şöyle konuştu:“Ülkemizde yaklaşık yirmi milyon yapı bulunmakta, ancak bu yapı stokunun ayrıntılı bir envanteri çıkarılmadığı için depremde bir bütün olarak nasıl bir davranış sergileyeceği bilinmemektedir. Bilinen, mevcut binaların yüzde 67`sinin ruhsatsız,  60’ının 20 yaşından büyük olduğudur.17 Ağustos 1999 tarihinden bu yana 19 yıl geçmesine rağmen, her an deprem tehlikesi ile karşı karşıya olan ülkemizde, kısa süreli ve acil olan bazı önlemlerin bile alınamadığı, oy ve rant uğruna var olan risklere yenilerinin eklendiği görülmektedir. Üzülerek söylemek gerekir ki; deprem güvenliği bakımından 1999 yılından daha iyi durumda değiliz.

imo adana deprem açıklama 4ŞANTİYEŞEFLİĞİ,YAPI RUHSATLARI VE YAPI DENETİMİ

1999 depremleri, asıl sorunun sağlıksız ve kaçak yapılaşma, mühendislik hizmeti almadan yapıların üretilmesi ve yapı üretim sürecinin denetlenmemesi olduğunu açığa çıkardı. Belirtmeliyiz ki, uzmanlıklar dikkate alınmadan şantiye şefliği görevlendirilmesi bilime ve bilgiye aykırıdır. Ayrıca 30.000 m²’ye kadar 5 inşaatın şantiye şefliğini yapmış olmak doğru değildir.Yine yakın bir zaman önce ruhsatlardan, mühendis ve mimarların imzasının kaldırılmış olması sahteciliğe neden olacağı gibi,  mesleki yetkinliği de zaafa uğratacaktır.Açıktır ki, Yapı Denetim Yasası’nda gerekli değişiklikler, ihtiyaç duyulan düzenlemeler yapılmaz ise, on yıl sonra aynı sorunlarla karşı karşıya kalınacak, olası bir depremde başta kamu binaları olmak üzere konutlar, işyerleri ağır hasar görecek, çok sayıda bina yıkılacak, can ve mal kayıpları yaşanacaktır.

imo adana deprem açıklama 3PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM

2011 Van Depremi Kentsel Dönüşüm için milat olarak kabul edilerek,2012 yılında 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu ile kentsel dönüşüm proje ve uygulamaları yasalaştı.Ancak, depreme karşı kentlerimizi, binalarımızı hazır hale getirmek iddiasıyla başlatılan kentsel dönüşüm projelerinin bu amaca ne kadar hizmet ettiği tartışmalıdır. “Riskli alan”, “riskli yapı” belirlenmesindeki adaletsizlik, keyfilik ve hukuksuzluk, mağduriyetlere ve hak kayıplarınayol açmakta, yeni sorun alanları yaratmaktadır. Yık-yap anlayışı kentsel dönüşümün temel mantığı olarak karşımıza çıkmaktadır.Kentlerimiz inşaat projelerinin birer “arazisi” haline dönüşmüştür.Kentsel dönüşüm; sosyal adalet, sosyal gelişim, sosyal bütünleşme, tarihi ve kültürel mirasın korunması anlayışıyla; kapsamlı bir şekilde projelendirilmeli ve uygulanmalıdır.

İMAR AFLARI-İMAR BARIŞI!

Ülkemizde oy alma ve siyasi kaygılar nedeniyle “af konusu” her seferinde “bu son denilerek” defalarca yenilenmiştir.Yine24 Haziran seçimleri öncesi ülke tarihinin en kapsamlı “imar affı” çıkarılmıştır.Yapılan düzenleme ile hiçbir mühendislik hizmeti almayan yapılar, herhangi bir kontrol mekanizması olmaksızın, kuralsızca, sadece mal sahibinin beyanı ile kayıt altına alınarak yasal statü kazanmaktadır.Su havzaları, dere yatakları ya da hazine arazilerine yapılmış kaçak yapılar da bu af kapsamına alınmıştır.17 Ağustos 1999 ve 2011 Van Depremlerinden bile hiçbir dersin çıkarılmadığı görülmüş, rantve oy uğruna halkımızın can ve mal güvenliği tehlikeye atılmıştır.Beyoğlu-Sütlüce’de kaçak olarak yapılmış olan bina yıkılmasaydı, çıkarılmış olan aftan yararlanarak yasal hale gelecekti.

imo adana deprem açıklama 2YAPILARI DEPREME KARŞI HAZIRLAMANIN YOLU

Ülke topraklarımızın önemli bir bölümü deprem riski altındadır. Sorun depremin kendisi değil afete dönüşmesidir. Ülke gerçekleri hazırlıklı olmamızı işaret ediyor.Yapıları depreme karşı hazırlamanın iki yoluvardır:İlki; mevcut yapı stoku durumunun tespit edilerek iyileştirilmesi, onarılması, güçlendirilmesi veya yeniden yapılmasıdır.İkincisi; yeni yapılacak olan yapıları, bilim, teknoloji ve mühendislik ilkeleri doğrultusunda yapmaktır. Planlamave tasarım aşamasından yapının kullanıma açılmasına kadartümsüreçlerin mesleki yeterliliğe sahip mühendisler tarafından yönetilmesi ve denetlenmesidir. Ayrıca, risklerin transfer edilmesi bakımından yapı sigortası ve mesleki sorumluluk sigortası yapılmalıdır. Unutulmamalıdır ki; bir doğa olayı olan depremin, doğal afete dönüşmesini önlemenin yolu, planlama-kentleşme ve yapı denetim sisteminden geçmektedir.”

KİMLER KATILDI

Basın toplantısına katılan CHP Adana Milletvekili, Jeoloji Yüksek Mühendis Dr. Müzeyyen Şevkin de depremin kaçınılmaz bir olgu olduğunu belirterek ”Yapılarda bilim ve mühendisliği esas alarak sağlam zemine sağlam yapılar inşa etmeliyiz. Bu şekilde deprem kayıplarının önüne geçebiliriz” dedi. Toplantıya ayrıca Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Hıdır Çak, TMMOB Adana İKK Sekreteri Erol Salman, Gıda Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Şehmus Alparslan, Adana emek ve meslek örgütlerinin temsilcileri ve İMO Adana Şube üyelerinin de katıldığı basın toplantısının ardından deprem sergisi katılımcılarla birlikte gezildi ve sergi görselleri üzerinde değerlendirmeler yapıldı.