Gündem Adana

İBA’ NIN SEKİZİNCİ KİTABI RAFLARDA

İBA’ NIN SEKİZİNCİ KİTABI RAFLARDA
16 Nisan 2014 - 17:29

sefer ibaAnayasa ve parlamento hukuku alanındaki yayınlarıyla tanınan ve bazı kitapları üniversitelerde ders kitabı olarak okutulan Şeref İBA tarafından kaleme alınan  “Yeni Anayasa Arayışları ve Kırmızı Çizgiler”  kitabı,  Ankara- Nobel Yayınevi tarafından yayınlandı.
Bu yasama dönemindeki yeni anayasa çalışmaları ve özellikle Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nu her aşamasını yakından takip eden yazar,   “kırmızı çizgiler”şeklinde ifade edilen noktalarda yoğunlaşan ve genel okuyucu kitlesine hitap eden yeni kitabın, okuyan herkese alanıyla ilgili katkı sunmasını amaçladığını ifade etti.
Kitap kapağında, İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi’nde geçen “ Hukuka saygının güvence altına alınmadığı ve erkler ayrımının tanımlanmadığı bir toplumda anayasa yoktur.” hükmüne atıf yapılarak şu değerlendirmelere yer verildiği görüldü. “Siyasi partilerin uzlaşma sağlanamayan somut noktalardaki duruşlarını ifade eden Kırmızı Çizgiler aşılamadı. Bu dönem için yeni anayasa çalışmaları durdu. Yeni anayasa süreci bir sürprizle mi sonuçlandı?  Türkiye’nin yeni anayasa arayışlarını tıkayan tartışmalı konular nelerdir? Kitap, bu tür noktaların sergilenmesine ışık tutmaya çalışmaktadır.”
Her kitabın hazırlanmasını ve yayımlanmasını,  hamilelik süreci ve doğuma benzeten yazar, “bu sekizinci doğum oldu”  değerlendirmesinde bulundu.