Gündem Adana

HAVA KİRLİLİĞİ UYARISI

HAVA KİRLİLİĞİ UYARISI
29 Aralık 2016 - 12:18

havakirliligiÇMO’dan “hava kirliliği” uyarısı

“2015-2016’da yasal limit aşıldı, yetkililer önlem almalı”

“Doğalgaz yaygınlaştırılmalı, ısı izolasyonu yapılmalı”

“ekolojik temele dayalı planlama ve uygulama yapılmalı”

ÇMO, Çevreye sosyal sorumluluk bilinci ile bakıyor”

Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) Adana Şube Başkanı Kenan Doğan, 2015-2016 yılında partikül madde toleranslı yasal limit değeri miktarı 2015’te 51, 2016’da ise 41 kez aşıldığını belirterek, yetkilileri hava kirliliğinin önlenmesine yönelik çalışma yapmaya çağırdı.

Adana’nın çok değerli bir konumda olduğunu hatırlatan Doğan, “Adana; ülkemizin en büyük ve verimli ovası olan Çukurova içerisinde yer almaktadır. Narenciyesi, dört mevsim ürün alınabilen verimli toprakları, sıcakkanlı insanları ve yetiştirdiği yazarları, sanatçılarıyla güneyin en önemli, nadide illerindendir” dedi. Doğan şöyle devam etti;

kenandogan“KURUM VE KURULUŞLAR GEREKLİ HASSASİYETİ GÖSTERMELİDİR”

“Kentte yaşayanların hayatı; yaşanan çevresel kirlilik nedeniyle olumsuz şekilde etkilenmektedir. Kentin; çevresel tahribatlarına karşı özellikle yerel yöneticilerin birçok noktada sessiz kalması, çözüm arayışlarında kendilerini var edememeleri, çevre sorunları konusunda yalnızlık yaşadığını da göstermektedir. Adana; yaz aylarında hububat hasadıyla birlikte anız yangınlarının sebep olduğu ve kış aylarında da ısınma amaçlı kullanılan yakıtlar nedeniyle hava kirliliğine maruz kalmaktadır. Bu nedenle; yerel yöneticiler, izleme denetleme yetkisine sahip kurum ve kuruluşlar, hem yaşanan çevresel sorunlar karşısında, hem de hava kirliliği konusunda gerekli hassasiyeti göstermelidir”

“ÇMO ÇEVRENİN, DOĞANIN, HAVANIN, SUYUN, TOPRAĞIN VE YEŞİL ALANLARIN KORUNMASI İÇİN MÜCADELE EDER”

Çevre Mühendisleri Odasının çevrenin korunmasına dair mücadele ettiğini ve farkındalık yaratarak sorunlara çözümler önerme durumunda olduğunu aktaran Kenan Doğan, yaşamın sürdürülebilirliği kapsamında yapılan çalışmaların önemine değindi. Doğan sözlerini şöyle sürdürdü;

“Odamızın çalışma alanları arasından ortak değerlerimiz olan çevrenin, doğanın, havanın, suyun, toprağın ve yeşil alanların korunması gibi konular yer almaktadır. Odamız, aktif olarak ilimizde faaliyetlerine başladığından bugüne, çevreye karşı sosyal sorumluluğumuzun bilinciyle hareket etmektedir. İlimizin genel çevresel sorunları ve hava kirliliği konusunda belirlediği durum tespitlerini gündeme getirip, halkımızla paylaşmakta, sorunlara karşı çözüm arayışları içerisinde hareket etmektedir”

Oda olarak düzenli olarak çevre sorunlarını takip ettiklerini anlatan Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) Adana Şube Başkanı Kenan Doğan, alınan ölçüm raporlarına göre kış aylarında ve özellikle akşam saatlerinde yaşanan kirlilik yaşamı olumsuz şekilde etkilediğinin gözlemlendiğini söyledi.

“ADANA’DA YIL BİTERKEN KİRLİLİK ‘UYARI’ VERDİ”

İlgili yönetmeliğe göre insan sağlığı açısından 1 yıl içerisinde 35 defa limit aşılabileceğinden bahsedildiğini hatırlatan Oda Başkanı Doğan, şöyle konuştu;

“2015 ve 2016 yılı Valilik İstasyonu Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonundan aldığımız veriler neticesinde, (PM) partikül madde toleranslı yasal limit değeri miktarı henüz yıl bitmeden 2015 yılı içerisinde 51 kez aşılmıştır. Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliğinde partikül madde (PM) 2016 yılı için yasal limit değeri metre küpte 80 mikrogram olarak belirlenmiş ve 2016 yılında 41 defa yasal limit değerinin aşıldığı görülmüştür.

“KİRLİLİĞİ AZALTMAK İÇİN DOĞALGAZ KULLANIMI YAYGINLAŞTIRILMALI”

İlimizdeki hava kirliliğini azaltmak için; petrokok yani katı yakıtların kullanımının azaltılıp, doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılması için çalışmalar yapılmalıdır. Yakıt kazanlarının periyodik bakımlarının ve araç egzoz emisyonlarının rutin aralıklarla yapılması, ısı izolasyonları ile enerji tasarrufu sağlayarak hava kirliliğinin azaltılması, sanayide enerjinin geri kazanılmasına önem verilmesi ve emisyon kaynağı olan tesislerde, gerekli çevresel yatırımların gerçekleştirilmesinin, sürdürebilir olarak sağlanması gerekmektedir.

“KENTİN HAVA SİRKİLASYONU ENGELLENMEMELİ”

İlimizde; daha önce tarım arazisi olarak kullanılan alanlara, son yıllarda manzarası yine beton yığınları olan birçok beton stoku yapılmıştır. Şehrin çevresi, en yüksek noktaları çok katlı beton yapılarla doldurulmaya başlanmıştır. Kentimiz topoğrafik olarak bir ova içerisindedir ve yaşanacak kirliliklerin kent merkezinde birikmesini engelleyecek etkenlerden biride, kentin hava koridorlarının kapatılamamasıdır. Çok katlı binalarla etrafı adeta çepeçevre kuşatılmış bir kentin hava sirkülasyonun engelleneceği unutulmamalıdır.

“EKOLOJİK TEMELE DAYALI PLANLAMA VE UYGULAMA YUAPILMALI”

Yeşil alanların azalmasına neden olan, insan sağlığını ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen, ekolojik temele dayanmayan planlama ve uygulamalardan vazgeçilmelidir. Özellikle hava kirliliğinin önlenmesi, temiz hava sirkülasyonunun sağlanması, iklim değerlerinin insan yaşamına daha uygun duruma getirilmesi, yeşil alanlar ile sağlanabilmektedir. Ağaçların fotosentez yoluyla karbondioksiti kullanıp atmosfere oksijen vermesi ve ayrıca yaprakları ile toz tutma kapasitelerinden dolayı; kişi başına düşen yeşil alan miktarının yetersiz olduğu kentimizde; tahribatlar önlenerek yeşil alanların, ağaç dikimlerinin arttırılması yönünde çalışmalar biran önce gerçekleştirilmelidir. İnsanların hem dinleneceği, hem dolaşacağı kent ormanları yaratılmalıdır”

“ÇEVREMİZ, ÇOCUKLARIMIZDAN ÖDÜNÇ ALDIK İLKESİYLE KORUNMALI VE YÖNETİLMELİ”

Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) Adana Şube Başkanı Kenan Doğan, sözlerini “Ortak değerimiz olan çevrenin ve doğanın atalarımızdan miras değil, çocuklarımızdan ödünç aldık ilkesiyle yönetilmesi ve herkesin üzerine düşeni yapması gerekmektedir. Bu vesile ile yeni yılın ülkemize, tüm yurttaşlarımıza birlik ve dirlik içerisinde sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum” diyerek tamamladı.

marmaris tekne turu