Gündem Adana

diyarbakır escort,diyarbakır escort,elazığ escort,elazığ escort,bursa escort,bursa escort,sakarya escort,sakarya escort,sakarya escort,eskişehir escort,eskişehir escort,adana escort,adana escort,adana escort,adana escort,adana escort,

https://www.upscalerolex.to/ contains the globe's most significant watch technology.

GREV VAR…

GREV VAR…
11 Aralık 2014 - 2:20

grevAdana Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu Başkanı Dr. Yaşar Ulutaş, Sağlık Bakanlığı’nın Aile Sağlığı Merkezi (ASM) çalışanlarına uzun ve esnek çalışmayı öngören baskıcı tutumundan vazgeçmesi için 12.12. 2014 Cuma günü çalışmayarak bir günlük GREV yapacaklarını bildirdi.

GREV, TÜM TÜRKİYE’DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Birinci basamak sağlık hizmet alanında yaratılan tahribata her geçen gün yenilerinin eklendiğini, Sağlık Bakanlığının sürdürmekte olduğu yanlış politikadan vazgeçirmeye yönelik olarak 12 Aralık Cuma günü tüm Türkiye’de bütün Aile Sağlığı Merkezlerinde uyarı amacıyla bir günlük G(ö)REVetkinliği kararı alındığını söyleyen ATO AHK Başkanı Dr. Yaşar Ulutaş, yaptığı yazılı açıklamada “ Bakanlık sağlık politikalarının beklenen olumsuz sonuçlarıyla karşılaştıkça, sorunları bu alanda özveriyle çalışan sağlık emekçilerinin temel haklarını kısıtlayan, çalışma koşullarını ağırlaştıran “çözümler” üretmeye çabalamaktadır” dedi.

HALKIMIZIN YARARINA POLİTİKA GELİŞTİRİN

Aile Hekimleri ve Aile Hemşireleri gazete ve televizyonlarda Sağlık Bakanının ağzından her gün yeni bir şeyler duyduğunu da belirten Dr. Ulutaş, “Bilindiği gibi Sağlık Bakanlığı bu sefer de, Aile Hekimlerine ve diğer Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına hafta içi saat 08: 00 den 20: 00’ye kadar günde 12 saat, Cumartesi günleri 09: 00-17: 00 arasında 8 saat nöbet adı altında esnek mesai yaptıracağını ilan etmiş bulunmaktadır. Üstelik ASM çalışanlarının hastane acil servislerinde, 112 istasyonlarında ayda en az 8 saat zorunlu nöbet tutmasına ilişkin düzenlemeler de halen yürürlükte kalmaya devam etmektedir. Bakanlığa uyarı olarak, hekimler ve ASM çalışanları, TTB’nin çağrısıyla, 29 Kasım 2014 Cumartesi günü Ankara’da TTB önünde toplanarak Sağlık Bakanlığı önüne yürümüş, burada bir basın açıklaması yapmıştır. Buna rağmen, Birinci basamak sağlık çalışanlarının, temel hakları, çalışma koşulları ve toplumun sağlık hakkı için dile getirdiği talep ve önerileri maalesef dikkate alınmamıştır. Beklentimiz Sağlık Bakanlığı’nın ASM çalışanlarına uzun ve esnek çalışmayı öngören baskıcı tutumundan vazgeçmesi, hekim ve sağlık çalışanlarının örgütleriyle, alanla temas içinde halkımız yararına politikalar geliştirmesidir” diye konuştu.

Aile Hekimleri grev yapıp, çalışmayacakları 12 Aralık 2014 Cuma Günü Saat: 12.30’da Adana Halk Sağlığı Müdürlüğü binası önünde toplanarak basın açıklaması yapacaklarını da bildirdiler.

marmaris tekne turu