Gündem Adana

CİNSİYET EŞİTLİĞİ İÇİN BULUŞTULAR

CİNSİYET EŞİTLİĞİ İÇİN BULUŞTULAR
12 Temmuz 2022 - 14:39

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Adana Büyükşehir Belediyesi ile Erkeklerin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine katılımı hakkında atölye çalışması düzenledi.

29-30 Haziran tarihleri arasında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve belediye üst düzey yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşen çalışmalar toplumsal cinsiyet eşitliğine erkeklerin ve oğlan çocuklarının katılımını gündeme getirdi.

2 gün süren çalışma özellikle belediye erkek çalışanlarının toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında erkek ve oğlan çocuklarının rolü hakkında farkındalıklarını artırmayı hedeflerken, eşitlik için gereken toplumsal dönüşüm adına erkeklerin neler yapabileceği üzerinde duruldu. Atölye çalışması kapsamında BM Kadın Biriminin teknik desteği ile uygulanacak ve toplumsal cinsiyet eşitliğine erkek katılımını teşvik edecek belediye hizmetleri için bir yol haritası ortaya çıkarıldı.

Erkek ve oğlan çocukların toplumsal cinsiyet eşitliğinin tam olarak sağlanmasındaki rol ve önemine değinen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı şöyle konuştu, “Tarih boyunca erkekler olarak sırf cinsiyetimizden dolayı ayrıcalıklar içinde yaşamışız. Fakat bunu sonlandırmalı ve uygar bir dünya ve eşitlik için emin adımlar atmalıyız. Erkekler ve oğlan çocuklarının toplumsal cinsiyet eşitliğine katılımı bu nedenle çok önemli. Belediye olarak erkeklerin toplumsal cinsiyet eşitliğine katılımı için çalışmalarımız Birleşmiş Milletler, sivil toplum ve diğer paydaşlarla birlikte hızlanarak devam edecek.”

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayten Dolançay açılış konuşmasında iş birliklerinin önemi dikkat çekti, “Üniversitelerle, sivil toplumla, Birleşmiş Milletler Kadın Birimiyle, Adana’da yaşayan her bir bireyle toplumsal cinsiyet eşitliği için çalışıyoruz. Yerel Eşitlik Eylem Planımızın hedeflerinden biri de erkeklerin toplumsal cinsiyet eşitliğine katılımı ve dönüşümün birer parçası olmaları.”

BM Kadın Birimi Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evlilikler Proje Koordinatörü Duygu Erseçen toplumsal cinsiyet eşitliğine erkek katılımının eşit bir geleceğin inşasında önemli bir bileşen olduğunu belirtti ve şöyle devam etti, “Geleneksel ve kalıplaşmış norm ve yargılar, erkeklere ve oğlan çocuklarına atanmış roller günümüzde yaşadığımız eşitsizliklerin temelinde yatıyor. Erkekler sadece erkek oldukları için sahip oldukları ayrıcalıkları fark etmeli ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için kadınlarla dayanışma içinde olmalı. Eşitsizliklere sebep olan davranışların herkes tarafından fark edilmesi ve ortadan kaldırılması için belediyelerin önemli bir rolü var. Bu nedenle belediye hizmetlerinin toplumsal cinsiyete duyarlı olması ve erkek katılımını hedeflemesi değerli. Bu atölye çalışmasıyla amacımız erkeklerin toplumsal cinsiyet eşitliğine katılımı hakkında Adana için bir yol haritası oluşturmak.”

Atölye çalışmasında geleneksel norm ve kalıp yargıların erkekliği nasıl oluşturduğu ve bu durumun eşitsizliklere nasıl sebep olduğu tartışılırken erkeklerin cinsiyetlerinden ötürü sahip oldukları ayrıcalıklara da değinildi. Belediye başkanı ve üst düzey yöneticiler hem belediyenin içinde hem de özellikle dezavantajlı bölgelerdeki erkekler ve oğlan çocuklarıyla ne tür çalışmalar yapılabileceğine dair istişarede bulundu. Atölye çalışması İsveç’in İsveç Uluslararası Kalkınma İş birliği Ajansı tarafından fonlanan Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerin Önlenmesine Yönelik Birleşmiş Milletler Ortak Programı kapsamında gerçekleşti. Çalışma ile taslak hale gelen yol haritasının işleyişi, ortaya çıkan zorluklar ve değerlendirme için benzer toplantılar önümüzdeki dönemde düzenlenecek.