Gündem Adana

CHP’DE EMEK BÜROSU START VERDİ

CHP’DE EMEK BÜROSU START VERDİ
26 Aralık 2016 - 10:46

chp-emek-5Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana İl Başkanı Ayhan Barut, Türkiye’de nüfusun büyük bir bölümünü ezilen, hor görülen, baskıya ve zulme uğrayan emek kesiminin oluşturduğunu belirterek, “Emek kesiminin sorunları çözülmeden Türkiye’nin, çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşması mümkün değildir” dedi.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK ÖRGÜTLÜ YAPISI OLACAK

CHP Adana İl Emek Bürosu’nun ilk toplantısı cumartesi günü Seyhan Oteli’nde yapıldı.

Türkiye’de emek kesiminin yaşam mücadelesi veren insanlardan oluştuğunun altını çizen CHP Adana İl Başkanı Ayhan Barut, örgütlü toplum yapısını oluşturmayı hedefleyen CHP emek bürolarının yapılanmasının tamamlanıp ülke genelinde yaygınlaşmasıyla ülkenin en büyük örgütlü yapısının da oluşacağını dile getirdi.

chp-emek-2CHP’Yİ EMEK MÜCADELESİNİN AKTİF ÖZNESİ YAPACAK

Emek bürolarının işlevi ve yapacağı çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Barut, emek büroları aracılığıyla bu alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla CHP’nin iç içe olacağını kaydetti. Barut, “Emek büroları aynı zamanda CHP’yi de emek mücadelesinin aktif öznesi haline getirecek. Bu durum, CHP’yi iktidara da taşıyacak en önemli unsurlardan biri olacak” şeklinde konuştu.

ÖRGÜTSÜZ KESİMLERE ULAŞILACAK

Demokrasi, cumhuriyet, özgürlük mücadelesinde de emek bürolarının aktif rol oynayacağını, örgütleri bir araya getirip, örgütler arası diyalog yollarını açacağını kaydeden Barut, emek bürolarının örgütsüz kesimlere ulaşmanın da aracısı olacağını vurguladı.

KİTLELERİ EMEK DEĞERLERİ ETRAFINDA BİRLEŞTİRECEK

Farklı alanlarda parçalanıp dağılma süreci yaşayan kitleleri emek değerleri etrafından birleştirmeyi amaçladıklarını ifade eden Barut, “Emek değerleri etrafından birleştirdiğimiz gücümüzü arttırdıkça toplumsal sorunların çözümü de kolaylaşacak. Ayrıca, devletin tüm yurttaşlara eşit mesafede olduğu, tarafsızlığını koruduğu, adil, güvenilir bir yönetim yapısının oluşması noktasında da önemli bir baskı unsuru olacaktır” diye konuştu.

AKTİF YURTTAŞ KİMLİĞİNİN OLUŞMASINA KATKI SUNACAK

Barut emek bürolarının, laik, demokratik sistemin gereği olarak farklı düşüncelere sahip bireylerin ortak payda altında buluşmasını sağlayacak, yurttaşların seçim dönemleri dışında da iradesini ortaya koyup daha yaşanabilir, refah düzeyi yüksek, mutlu insanların yaşadığı bir ülke amacı doğrultusu isteklerini, önerilerini dile getirebildiği aktif yurttaş kimliğinin oluşmasına da büyük bir katkı sunacağını sözlerine ekledi.

chp-emek-317 MİLYON İNSAN AÇLIK SINIRINDA

Emek Büroları Genel Merkez Yöneticisi Burhanettin Bulut ise emek bürolarının kuruluş amacını ve bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktardı. Türkiye’de 17 milyon insanın açlık sınırında olduğunu belirten Bulut, 3 milyon insanın da devletten yardım alarak yaşam mücadelesi verdiğini kaydetti. Ülke nüfusunun en yüksek gelire sahip yüzde 1’lik kesiminin gelirinin geri kalan yüzde 54’lük kesimin geliriyle eşit olduğuna dikkati çeken Bulut, emek mücadelesinin daha örgütlü ve etkin şekilde olarak yürütülmesi gerektiğini ifade etti. Bulut, “CHP emek büroları emek mücadelesini güçlendirip, mücadeleyi siyasal alana taşıyarak çözüm üretilmesine aktif rol oynayacak” dedi.

chp-emek-4İSTİHDAMIN ÜÇTE BİRİ KAYITDIŞI

Türkiye’de sendikalaşma oranının yüzde 10 seviyesinde olduğuna dikkati çeken Adana İl Emek Bürosu Yöneticisi Nejat Altınok da emek bürolarının egemen sınıfların böl-parçala-yönet anlayışına karşı mücadelede önemli bir rol üstleneceği belirtti.  Türkiye’de TÜİK verilerine göre istihdamın yüzde 33,47’sinin kayıt dışı olduğunu, 1 milyon 499 bin 870 sendikalı işçiden 500 bininin toplu iş sözleşmesi kapsamı dışında olduğuna işaret eden Altınok, “Sendikalar yasası İLO normlarında olmalı, sendikal örgütlenme önündeki engeller kaldırılmalı, yetki sistemi değişmeli, işyeri, iş kolu, işletme, toplu iş sözleşmesi barajı kaldırılmalıdır. Taşeron sistemine derhal son verilmeli ve 720 bin civarındaki olduğu tahmin edilen tamu çalışanı kamu kadrolarında sendikalı ve toplu iş sözleşmeli olarak değerlendirilmelidir” dedi.

chp-emek-1 chp-emek-6Adana İl Emek Bürosu üyelerinin konuşmalarının ardından yürütme kurulu seçimi yapıldı.

marmaris tekne turu