Gündem Adana

BARUT’TAN EYT’LİLER İÇİN KANUN TEKLİFİ

BARUT’TAN EYT’LİLER İÇİN KANUN TEKLİFİ
24 Eylül 2018 - 12:48
ayhanbarutsoru (2)CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, emeklilikte yaşa takılan yurttaşlar için yine harekete geçerek TBMM Başkanlığı’na kanun değişikliği teklifinde bulundu
Ayhan Barut sorunun çözümü için uğraşıyor
Emeklilikte yaşa takılanlar için kanun teklifi
ADANA – Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Ayhan Barut, 1999 yılında çıkarılan bir yasayla kazanılmış emeklilik hakları elinden alınarak mağdur edilen on binlerce yurttaşın sorunlarına çözüm üretilmesi amacıyla TBMM’ye kanun değişikliği teklifi sundu.
Kamuoyunda ‘Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen on binlerce mağdurun sorunlarına çözüm üretilmesi için mücadele eden CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, bu konuyla ilgili çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yurttaşların sesi olmaya çalışan Ayhan Barut, son olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi’nde bulundu. Mağduriyetin giderilmesinin toplum vicdanını rahatlatacağını anlatan Ayhan Barut, “Prim gününü doldurup yaş sınırına takılan vatandaşlarımızın emekli olması hem kişilerin mağduriyetini giderecek hem de genç işsizliği önlemek adına çok önemli bir adım olacaktır” dedi.
SORUNU ANLATIP ÇÖZÜM İSTEDİ
8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta primi yatırmaya başlayanların prim günü dolmakla birlikte emekli olduğunu anımsatan CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, şunları kaydetti:
“Ancak bu tarihten sonra sigorta primi ödemeye başlayanlar emekli olmak için prim gününü doldurduğu halde getirilen yaş sınırına takılmışlardır. Bu durum dahilinde emekli olamayan milyonlarca mağdur vatandaşımız bulunmaktadır. Prim gününü doldurup yaş sınırına takılan vatandaşlarımızın emekli olması hem kişilerin mağduriyetini giderecek hem de genç işsizliği önlemek adına çok önemli bir adım olacaktır. Milyonlarca vatandaşımız işsiz ve mağdur bir şekilde emeklilik için yaşının dolmasını beklemektedir. Bu durumdaki vatandaşlarımızı işverenler işe girmek için yaşlı görürken, devlet emeklilik hakkı vermek için genç olarak değerlendirmektedir. Bu durumda bulunan vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi ve genç işsizliğin önlenmesi amacıyla emeklilikte yaşa takılanların emekli edilmesi gerektiği kanaatindeyim. Kanun teklifimiz ile emeklilikte yaşa takılanlar diye adlandırılan emeklilik hakları elinden alınmış vatandaşlarımızın bu haklarının iade edilmesi için gerekli düzenlemenin yapılması amaçlanmıştır.”
TEKLİF NEYİ ÖNGÖRÜYOR?
CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut’un 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenmesini istediği maddede, şu ifadeler yer alıyor:
“Bu maddeyi ihdas eden Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte bu Kanuna ile mülga sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik için gereken prim gün sayısı koşulunu sağlayıp yaş koşulunu sağlamayanlardan, bu maddeyi ihdas eden Kanunun yayımı tarihinden itibaren, bir defaya mahsus olmak üzere, 3 ay içinde Kuruma yazılı olarak başvuranlara yaşlılık aylığı bağlanır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.”