Ankara Escortları

DOLAR32,1900% 0.02
EURO34,9920% -0.08
STERLIN40,9430% 0.01
FRANG35,3449% -0.02
ALTIN2.509,17% -0,05
BITCOIN69.821,080.933

AİLE HEKİMLERİ GREV YAPACAK

Yayınlanma Tarihi :
AİLE HEKİMLERİ GREV YAPACAK

ailehekimleri1Sağlık Bakanlığı’nın Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde Aile Hekimlerine hafta sonu nöbet uygulaması koymasına Aile Hekimleri ve sağlık çalışanları büyük tepki gösterdi.

Çukurova Gazeteciler Cemiyetinde bir araya gelen Adana Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu, Adana Aile Hekimleri Derneği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Adana Şubesi (SES), Pratisyen Hekimlik Derneği Adana Şubesi, Türk Sağlık-Sen Adana Şubesi, Genel Sağlık İş Sendikası Adana İl Temsilciliği, Dev-Sağlık İş Adana Şubesi, Türk Ebeler Derneği Adana Temsilciliği, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği Adana Temsilciliğibaşkan ve üyeleri hafta sonu nöbetlerine gitmeyeceklerini, kendi hakları, meslek gelecekleri ve halkın nitelikli sağlık hizmeti alma hakkı için mücadelelerini büyüterek devam ettireceklerini belirttiler.

ASM ÇALIŞANLARI DEĞİŞİME KURBAN EDİLMEKTEDİR

Kurumlar adına basın açıklamasını okuyan Türk Ebeler Derneği Adana Temsilcisi Uzman Ebe Filiz Yarıcı ATIŞ, “Sağlıkta dönüşüm programının ayaklarından birisi olan Aile Hekimliği Sistemi çok sıkıntılı ve çok zor bir süreçten geçiyor.  Sağlık Bakanlığı tarafından Aile Sağlığı Çalışanlarına nöbet tutturulması konusunda ciddi bir ısrar sürdürülmektedir.  Bakanlık önce ‘eğitim vereceğiz, Aile Hekimlerini acillerde eğiteceğiz’ dediler, ayda en az 8 saat acil serviste nöbet tutturarak, alt yapısı ve bilimsel çalışması yapılmadan bu eğitim işinin olmayacağını gördüler. Arkasından ihtiyaç var, yeşil alanda çalışacaksınız dediler. Ama baktılar ki olmuyor vazgeçtiler. Şimdi de acillere ilaveten Aile Sağlığı ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde nöbet tutacaksınız diyorlar. 75 milyonluk bir ülkede acil servislere yılda 90 milyon başvuru oluyorsa, bunun çözümü, ASM çalışanlarına acil hizmeti verdirmek değildir. ASM çalışanları ve birinci basamak sağlık hizmetleri durmak bilmez bir değişime kurban edilmektedir. Sağlık hizmetlerini piyasa koşullarına göre yeniden belirleyen politik tutum, sağlığın her biriminde tüketim nesnesine dönüşen hasta akınına uğramış, bu durumdan en çok etkilenen birimlerden olan hastane acil sistemleri çökmüştür. Hastane acillerinin sorunlarının, birinci basamak birimlerini hırpalayarak, mahalle aralarına acil hizmeti veren ASM ve TSM’ler açarak giderilemeyeceği açıktır. Çözüm, sağlığı toplumun gereksinmelerine göre planlayan, yaşama geçiren yönetim anlayışı ile mümkündür”

 

BAKANLIĞIN AMACI UCUZ İŞ GÜCÜ YARATMAK

29 Kasımda 2014 de Sağlık Bakanlığı önünde bir basın açıklaması yaparak bütün problemleri anlattıklarını da ifade eden Uzman Ebe Atış, “12 Aralık 2014 de tüm Türkiye’de 44 000 ASM çalışanının  %90 dan fazlasının katılımıyla 1 gün süreyleiş bıraktık. 13 Aralık 2014 de Sağlık Bakanlığı önünde nöbet tutmak istemediğimizi bir kez daha haykırdık. Fakat Sağlık Bakanlığı genelgesine istinaden 3 Ocak 2015 den itibaren cumartesi nöbetleri yazılmaya başlanmıştır. Üstelik Sağlık Bakanı her fırsatta kanal kanal gezerek Pazar günleri de nöbet tutulacağını hatta hafta içi sabah 8 akşam 8 günde 12 saat çalışılacağını beyan etmektedir. Böylelikle Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarının Aile Hayatları tehlikeye girmiştir. Yöneticiler seçimler öncesi popülizm peşinde koşarken çalışanları göz ardı etmektedir. Kendi kurallarını bizlere dayatan bir yönetim karşısında örgütlerimiz, sağlık çalışanlarının yegâne gücüdür ve Sağlık Çalışanları, çıkarlarını korumak adına ortaklaşarak güçlerini en üst noktaya çıkaracaktır.Aslında Bakanlığın gayreti tarafımızca net olarak anlaşılmaktadır; Ucuz işgücü”

 

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ CANI ACIYOR

Otoriter bir yönetim tarzına şahit olmakta olduklarını da sözlerine ekleyen Uzman Ebe Atış, “Sağlık Çalışanları uzun mesai saatlerinde, zor şartlar altında çalışmakta, angaryalara maruz kalmaktadır. Artık, çalışanlarında yönetime katılması ve durumun etkin ve adil çözümü için; istihdam ilişkilerinin tüm boyutlarıyla incelenmesi için; sosyal aktörler arasında eşitlik, adalet ve demokrasinin tesisi için; sağlık, sosyal güvenlik, refah artışı, emeklilik, katılım gibi konularda çalışan örgütlerinin sürece katılımının kaçınılmaz bir zorunluluk olduğu görülmektedir. Sağlık Bakanlığının ASM çalışanlarına dayattığı Hastane acillerinde ve 112 istasyonlarında ki nöbet uygulamaları ne çalışanlar ne de toplum nezdinde kabul görmemiştir. Sağlık çalışanları Mayıs ayında yazılmaya başlanan nöbetlere gitmemişlerdir, gitmeyeceklerdir. Hastane acillerine konanNöbetlere giden hekimlerin nöbet başına sadece ortalama 2,5 hasta baktıkları düşünülünce nöbetlerin anlamsızlığı ortaya çıkmaktadır. Burada bir kez daha ASM çalışanlarının 3 Ocak 2015 de ve sonrasında nöbetlere gitmeyeceklerini kamuoyuyla paylaşıyoruz. Birçok ASM de hasta-hekim ilişkisi güven ve saygının ötesine geçmiştir. Uğruna çalıştığımız, yıllarımızı verdiğimiz halkla karşı karşıya getirilmek isteniyoruz. Bütün olup bitenler biz sağlık çalışanlarının canını acıtmaktadır. Kendi haklarımız, mesleğimiz, geleceğimiz ve halkın nitelikli sağlık hizmeti alma hakkı için kararlılıkla sürdürdüğümüz mücadelemizi büyüterek devam ettireceğiz” dedi.

 

HALK EĞİTİMLERİNE BAŞLIYORUZ

Atış, Sağlık Bakanlığına koruyucu hekimlik ve halk eğitimlerinin önemli olduğunu hatırlatmak amacıyla “Halk Eğitimleri” projelerini hayata geçireceklerini, 3 Ocak 2015 Cumartesi günü Saat 14:30 da Seyhan Belediyesi Kültür Merkezinde ve yine 3 Ocak 2015 Cumartesi günü Saat 16:30 da Çukurova Belediyesi Orhan Kemal toplantı salonunda“Çocuğumun Ateşini Nasıl Düşürürüm” konulu eğitim toplantı düzenleyeceklerini belirtti.

YORUM YAP