Gündem Adana

ADANA’DAKİ İNTİHAR VAKALARI MECLİSTE!

ADANA’DAKİ İNTİHAR VAKALARI MECLİSTE!
25 Eylül 2018 - 7:36

muzeyyen sevkin-makam2CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Adana’daki intihar vakalarının araştırılması için meclise önerge sundu

Adana’daki intihar vakaları mecliste!

“Geçim zorluğu intihara sürüklüyor”

“Adana’da 18 yılda bin 458 kişinin intihar etmesi araştırılmalıdır”

“Adana’daki genç ve kadın intiharları kanayan yaradır”

intihar5ANKARA – Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Adana’da son 18 yılda 450’i kadın olmak üzere toplam bin 458 kişinin intihar etmesinin nedenlerinin araştırılması gerektiğini bildirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) milletvekili arkadaşlarının da imzasıyla araştırma önergesi sunan Dr. Şevkin, “İnsanları intihara sürükleyen en önemli nedenin ‘hastalık’ ve ‘geçim zorluğu’ olduğu anlaşılmıştır. İntihar yöntemi olarak da en çok ‘iple asma’ ve ‘ateşli silah’ tercih edilmiştir. En fazla intihar vakası, 25-29 ile 50-54 yaş gruplarında yaşanmış, Adana’da intiharın en fazla olduğu yıl ise, 121 kişiyle 2014 oldu olmuştur. Bu tarihi 116 vakayla da 2010 yılı takip etmiştir” dedi.

DÜŞÜNDÜRÜCÜDÜR!
Adana’da geride kalan son 18 yıllık zaman diliminde başta hastalık olmak üzere, işsizlikten kaynaklı geçim sıkıntısı ve aile içi geçimsizlik gibi nedenlerle bin 458 kişinin intihar etmesinin oldukça düşündürücü olduğuna işaret eden Dr. Şevkin, araştırma önergesi talebini şu gerekçelere dayandırdı:

“Yaşamına son verenlerin 450’sinin kadın olması ise kadınların yönetimde, istihdamda ve karar mekanizmalarında daha çok var olması gerektiğini açıkça göstermektedir. İntihar edenlerin daha çok 25-29 yaş grubu gençlerden oluşması da Adana’daki işsizlik ve istihdam sorununa bir an önce çözüm bulunması gerektiğini ortaya koymaktadır.  Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğü’nden edinilen verilere göre; Adana’da 2000 yılında ‘kaba intihar hızı’ 3. 49 olarak ölçülürken, bu oran aradan geçen 18 yılda 4.48’e ulaşmıştır. Aynı dönemde 6’sı kadın olmak üzere toplam 20 kişi hayatına son verirken, intihar edenlerin sayısı 2017 yılında 101’e ulaşmıştır. Bunun 26’sı kadın, 75’i de erkektir.

intiharNEDENİ BİLİNMEYEN İNTİHAR VAKALARI DA VAR!

İntihar nedenlerinde ilk sırayı; ‘hastalık’ durumu alırken bunu da ‘geçim zorluğu’, ‘aile içi geçimsizlik’ ve ‘istediği kişiyle evlenememe’ gibi sorunlar takip etmektedir ancak nedeni bilinmeyen intihar vakaları da hala sırrını korumaktadır. İntihar edenlerin yaş ortalamasına bakıldığında da ciddi bir sorun göze çarpmaktadır. Adana’da en çok intihar vakasının 25-29 yaş grubundaki gençler arasında yaşanması, bunu 50-54 yaş grubu yetişkinlerle 35-39 yaş grubu takip etmesi, 20-24 ve 30-34 yaş grubundaki intihar vakalarının da ‘ilk 5’ arasında bulunması intihar eğiliminin gençler arasında oldukça yaygın olduğu gerçeğini gözler önüne sermektedir.

GENÇ İNTİHARLAR KANAYAN YARADIR!
Adana’da son yıllarda yaşanan intihar vakalarına neden olan gerçeklerin ortaya çıkması gerekmektedir. Özellikle işsizlikten ve geçim sıkıntısından kaynaklanan genç intiharları Türkiye’nin ve Adana’nın kanayan bir yarasıdır. İntihar vakalarının asgari düzeye indirgenmesi, gençlerin ve kadınların intihardan uzak tutulması için alınması gereken önlemlerin hayata geçirilmesi açısından Anayasa’nın 98 ve içtüzüğümüzün 104 ve 105. maddeleri gereğince meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ve teklif ederiz.”