DOLAR
EURO
STERLIN
FRANG
ALTIN
BITCOIN

5 OCAK’TA YENİ GELİŞME

Yayınlanma Tarihi :
5 OCAK’TA YENİ GELİŞME

ulas_cetinkayaTMMOB Şehir Plancıları Odası (ŞPO) Adana Şubesi 5 Ocak Stadyumu’nun bulunduğu alanla ilgili yapılan imar planı değişikliğinin iptali için 2. İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Sözkonusu alanın önceki imar planlarında “kentsel spor alanı” olarak göründüğüne dikkati çeken ŞPO Adana Şube Başkanı Ulaş Çetinkaya, plan değişikliği ile Adana sınırlarında daha önce görülmemiş bir yapılaşma şekline izin verildiğini belirterek, “Yapılan söz konusu imar planı değişikliği anayasamıza, imar mevzuatımıza ve kentimize, kamu yararına ve yoğunluk artışı kurallarına aykırı olması, artan nüfusun kentsel ve teknik altyapı standartlarını karşılamadığı gerekçesiyle dava açtık” dedi.

“Adana’da Benzeri Olmayan Yapılaşma Şartı Verildi”

ŞPO Adana Şube Başkanı Ulaş Çetinkaya yaptığı yazılı açıklamada, Adana ili Seyhan İlçesi, Reşatbey Mahallesi, 1381 ada, 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17, 19 ve 58 nolu parsellerde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ona uygun 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 01.04.2013 tarih ve 4980 sayılı Olur`ları ile re`sen onaylandığını anımsattı.

Sözkonusu alanın önceki imar planında “kentsel spor alanı” olarak geçtiğini kaydeden Çetinkaya, “Bu plan değişikliğinde Adana sınırlarında olmayan E:2.5 yapılaşma şartı verilmiştir. Böylece belediyelerden daha fazla beton alanı imal edilme anlayışıdır” dedi.

“Yoğunluğu Artıracak Uygulamalar Yapılıyor”

Mevcut imar planında yeteri kadar donatı alanı ihtiyacı sağlanamadığını dile getiren Çetinkaya, “Stadyumun yerine eksik olan pazar alanı, kongre merkezi, yeşil alan ve otopark vb. kentsel donatı alanını artırmak yerine aksine yoğunluğu artıracak uygulamalar yapılmaktadır. Ayrıca ticaret kullanımı bu bölgede var olan otopark ihtiyacını trafik sorununu çok daha artıracaktır” diye konuştu.

“Uçuş Güvenliğini Tehlikeye Düşürecek”

Yapılaşma şartında Hmax:Serbest kararı getirildiğin tespit edildiğini aktaran Çetinkaya, “Buradan da plan değişikliğini hazırlayanların gereken detayda araştırma yapmadıkları sonucu çıkmaktadır. Çünkü plan değişliği alanı Şakirpaşa Havaalanı Uçuş Koridoru içerisinde kalmaktadır. Askıya çıkan bu plan sonucunda yapılaşma olması durumunda ‘uçuş güvenliği’ ve dolayısı ile bölgede yaşayanların ‘can güvenliği’ tehlikeli durum yaratacaktır” diye konuştu.

İptali İçin Dava Açıldı

Çetinkaya, yapılan imar planı değişikliğinin anayasaya, imar mevzuatına ve Adana’ya, kamu yararına ve yoğunluk artışı kurallarına aykırı olduğu, artan nüfusun ketsel ve teknik altyapı standartlarını karşılamadığı gerekçeleriyle Şehir Plancıları Odası olarak Adana 1. İdare Mahkemesi’ne 2013/1743 sayılı dosya ile plan değişikliğinin iptali için dava açtıklarını söyledi.

YORUM YAP